Cena wzroku – Ranibizumab, Bevacizumab i leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

30 czerwca 2006 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził ranibizumab – który jest produkowany przez Genentech i sprzedawany pod nazwą Lucentis – w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem neowaskularnym. Ranibizumab jest fragmentem rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego (patrz Figura 1), które wiąże się i hamuje wszystkie biologicznie czynne postacie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego A. Podawany przez wstrzyknięcie do jamy ciała szklistego (patrz Figura 2) ranibizumab zapobiega utracie wzroku i poprawia się ostrość wzroku, z niewielkimi poważnymi działaniami niepożądanymi (jak wskazano w raportach Rosenfeld i wsp. oraz Brown i wsp. w tym wydaniu czasopisma, strony 1419-1431 i 1432-1444); stanowi zatem znaczny postęp przeciwko wiodącej przyczynie ślepoty (omawiane przez de Jong w tym wydaniu czasopisma, strony 1474-1485). Zgodnie z informacją na temat przepisywania zaleca się, aby ranibizumab był wstrzykiwany co miesiąc, a leczenie może być wymagane w nieskończoność, chociaż oceniane jest rzadziej. Ranibizumab jest również drogi. Koszt zakupu hurtowego fiolki zawierającej pojedynczą dawkę 0,5 mg (0,05 ml) wynosi 1950 USD. W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano około 155 000 przypadków zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem każdego roku; typowi pacjenci mają 65 lat lub więcej. Chociaż neowaskularna postać zwyrodnienia plamki stanowi około 10% przypadków, odpowiada za znaczną większość związanej z nią utraty wzroku. Przed zatwierdzeniem przez FDA ranibizumabu niektórzy okuliści zaczęli stosować inne przeciwciało monoklonalne, bewacizumab, które jest blisko spokrewnione z ranibizumabem w leczeniu pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki lub innych chorób naczyniowo-siatkówkowych, w których pośredniczy czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego. Produkt bevacizumab, który jest sprzedawany jako Avastin, a także produkowany przez Genentech, jest pełnowymiarowym przeciwciałem, które pochodzi z tego samego mysiego prekursora przeciwciała monoklonalnego, jak ranibizumab (patrz Figura 1), neutralizuje czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego i kosztuje znacznie mniej niż ranibizumab po podaniu jako iniekcja śródgałkowa.1,2
W lutym 2004 r. FDA zaakceptowała bevacizumab do leczenia przerzutowego raka okrężnicy lub odbytnicy. Chociaż typowa cena bewacizumabu w ramach schematu chemioterapii wynosi 4 400 dolarów miesięcznie, 4-ml fiolka zawierająca 100 mg ma koszt zakupu hurtowego w wysokości 550 USD. W związku z tym lekarze i apteki mogą przygotowywać małe porcje w strzykawkach do wstrzyknięć śródgałkowych, kosztem lekarza w wysokości od 17 do 50 USD, w zależności od dawki i wydajności procesu. W niektórych przypadkach opłaty dla pacjentów mogą być znacznie wyższe. W ujęciu molowym typowa dawka – 1,25 mg (0,05 ml) bewacizumabu jest podobna do zatwierdzonej dawki ranibizumabu.
Wewnątrzoczne podawanie bewacizumabu jest całkowicie niefarmakologiczne; lek jest sformułowany do wlewu dożylnego, a nie do wstrzyknięcia do ciała szklistego. Niemniej jednak, chociaż brakuje danych z badań kontrolowanych, bewacizumab wydaje się być bezpieczny i skuteczny w krótkim okresie.1,3 A okuliści często stosują leki poza wskazaniami.
Od połowy września 2006 r. Ranibizumab został zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii (gdzie jest sprzedawany przez Novartis, który ma prawa do komercjalizacji poza Stanami Zjednoczonymi)
[więcej w: usg lodz, nfz zielona góra praca, padaczka rolandyczna ]
[patrz też: twitter migalski, padaczka rolandyczna, wyrwigrosz żory ]

0 myśli nt. „Cena wzroku – Ranibizumab, Bevacizumab i leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kanałowe pod mikroskopem[…]