dobra kreatyna 2015 ad 6

Reakcje niepożądane, szczególnie bradykardia, niedociśnienie i dławica piersiowa, występują znacznie częściej, gdy stosuje się środek kontrastowy o wysokiej osmolalności o niskiej zawartości wapnia, niż gdy niejonowy środek kontrastowy o niskiej osmolalności jest stosowany podczas angiografii serca, ale prawie wszystkie te niepożądane reakcje są łatwo leczone. W badaniu, w którym pacjenci poddawani angiografii serca zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albo iopamidolu (niejonowego środka kontrastowego o niskiej osmolalności) albo diokrytanu (w preparacie wiążącym się z dużym wapniem lub o niskiej zawartości wapnia), Hlatky i wsp. .3 dokonali podobnego stwierdzenia – bradykardia i dławica piersiowa były dwoma rodzajami niepożądanych reakcji najczęściej zmniejszanych częstotliwościowo przez iopamidol. Nasze badanie pokazuje również, że ciężkie działania niepożądane występują rzadko i występują z równą częstotliwością, gdy stosuje się środek wiążący o niskiej zawartości wapnia, środek osmotyczny o wysokiej zawartości wapnia lub niejonowy środek o niskiej osmolalności. W zależności od ostrości, z jaką definiujemy reakcję niepożądaną jako ciężką, obserwowaliśmy ciężkie reakcje u 2 procent do 6 procent pacjentów otrzymujących środki o wysokiej osmolalności i u 2 procent do 4 procent osób otrzymujących środki o niskiej osmolalności. Nie było statystycznie istotnej różnicy w częstości występowania takich reakcji, gdy stosowano Hypaque zamiast Omnipaque. Jednak statystyczna moc naszego badania w celu wykrycia prawdziwego względnego ryzyka ciężkich reakcji 1,6 dla Hypaque w porównaniu z Omnipaque wynosiła tylko 24 procent.
Częstość występowania ciężkich reakcji w naszym badaniu była podobna do 2 procent takich reakcji obserwowanych przy stosowaniu Hexabrix (jonowego środka kontrastowego o niskiej osmolalności) w badaniu 82 pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych angiografii serca, ale niższych niż częstość ciężkich reakcji (16 procent) obserwowana wśród pacjentów, którzy otrzymywali Renografin (środek kontrastowy o wysokiej osmolalności, który wią.e się z zapaleniem wapnia) w tym samym badaniu.21 Hlatky i in. zaobserwowano 8-procentową częstość występowania ciężkich reakcji u pacjentów, którzy otrzymali środek kontrastowy o wysokiej osmolalności (niektórzy otrzymali formulację, która była słabo wiążąca wapń, podczas gdy inni otrzymali preparat wiążący wapń) i 5% częstości występowania poważnych reakcji u pacjentów którzy otrzymali niejonowy środek kontrastowy o niskiej osmolarności.3 W badaniu obserwacyjnym 8517 pacjentów poddanych cewnikowaniu serca za pomocą niejonowego środka kontrastowego o niskiej osmolalności, zaobserwowano ciężkie reakcje u około 1% pacjentów.22
Dostępnych jest niewiele danych identyfikujących czynniki ryzyka występowania klinicznie istotnych działań niepożądanych u pacjentów poddawanych angiografii serca. W ostatnich badaniach przeprowadzonych przez Hirshfeld i wsp., 8 stwierdzono, że tylko wysoka klasa funkcjonalna New York Heart Association (np. III, IV lub V) lub podwyższone ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory przewidywały poważne działania niepożądane. W innych badaniach stwierdzono wiek powyżej 60 lat i obecność chorób serca jako czynników ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących dożylnie wstrzyknięcia materiału kontrastowego.23
Nasza analiza czynników ryzyka sugeruje, że używa się środka wiążącego o niskiej zawartości wapnia, o wysokiej osmolalności, płci żeńskiej, wieku ponad 60 lat, obecności niestabilnej dławicy piersiowej i podania ponad 250 ml środka kontrastowego. niezależnie związane ze wzrostem wahającym się od 2,2 do 4,2 we względnym ryzyku wystąpienia umiarkowanej lub ciężkiej reakcji niepożądanej (dowolnego typu lub konkretnie reakcji sercowej)
[przypisy: padaczka rolandyczna, wyrwigrosz żory, adona bielsko ]

0 myśli nt. „dobra kreatyna 2015 ad 6