Leczenie osteoporozy po menopauzie kalcytriolem lub wapniem ad 7

Wątpimy, że tempo przedwczesnego wycofania wpłynęło na nasze wyniki, ponieważ było ono podobne w obu grupach. Roczna stopa przedwczesnego wycofania była korzystniejsza niż w innym dużym badaniu klinicznym u starszych kobiet z osteoporozą Potencjał kalcytriolu do indukowania hiperkalcemii27 i ewentualnie tworzenie się kamienia nerkowego ograniczył zastosowanie tego środka do leczenia osteoporozy po menopauzie. Po otrzymaniu dawki zastosowanej w tym badaniu (0,25 .g dwa razy dziennie), tylko dwie kobiety (0,4 procent) miały hiperkalcemię i żadna z kobiet zbadanych pod kątem nefrokalcynozy nie miała takiej komplikacji. Rzeczywiście, istnieje niewiele dowodów na to, że stosowanie kalcytriolu kiedykolwiek doprowadziło do powstania kamienia nerkowego pomimo dużej liczby pacjentów leczonych tym lekiem31; w innym badaniu 27 podanie kalcytriolu w średniej dawce 0,62 .g na dobę przez dwa lata nie miało niekorzystnego wpływu na czynność nerek. Kalcytriol podawany doustnie w dawce 0,25 .g dwa razy na dobę kobietom po menopauzie, których średnie spożycie wapnia w diecie wynosi 800 mg, ma zatem ograniczony potencjał do indukowania hiperkalcemii. Oczywiście, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy u pacjentów otrzymujących terapię kalcytriolem.
Podsumowując, trzyletnia terapia kalcytriolem u kobiet z osteoporozą po menopauzie znacząco zmniejszyła częstość występowania nowych złamań kręgów w porównaniu z suplementacją glukonianem wapnia. W przypadku podawania w dawce 0,25 .g dwa razy na dobę kalcytriol nie wykazywał istotnych działań niepożądanych. Wyniki te sugerują, że kalcytriol jest ważną opcją terapeutyczną w leczeniu kobiet z osteoporozą po menopauzie.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez Roche Products (NZ) Ltd.
Author Affiliations
Z Departamentu Ogólnej Praktyki, Szkoły Medycznej (MWT, JT, SD) i Departamentu Medycyny Zapobiegawczej i Społecznej (GFSS), University of Otago, Dunedin, Nowa Zelandia. Prośba o przedruk do Dr. Tilyarda z Wydziału Badań RNZCGP, Departament Ogólnej Praktyki, University of Otago, PO Box 913, Dunedin, Nowa Zelandia.

[więcej w: gangliozydy, nfz zielona góra praca, iladian direct plus w ciąży ]

0 myśli nt. „Leczenie osteoporozy po menopauzie kalcytriolem lub wapniem ad 7

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: weterynarz okulista warszawa[…]