Polityka i obietnica badań nad komórkami macierzystymi

19 lipca 2006 r. Prezydent George W. Bush wykonał swoją konstytucyjną prerogatywę zawetowania aktu kongresowego po raz pierwszy w ciągu 6 lat sprawowania urzędu. Ustawa przyjęta przez Kongres Kontrolowany przez Republikanów pozwoliłaby na niewielkie rozszerzenie badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. Wezwał on do federalnego finansowania, aby umożliwić pozyskiwanie zarodkowych linii kom...

Cena wzroku - Ranibizumab, Bevacizumab i leczenie zwyrodnienia plamki żółtej cd

Ale niezależnie od tego, kto płaci rachunek, sprzedaż ranibizumabu generuje dochód dla Genentech, wysoka cena leku przyczynia się do ogólnego kosztu opieki zdrowotnej, a lek może czasami być niedostępny. Jest możliwe, że bewacizumab okazałby się lepszy w przypadku zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Na przykład, cząsteczka jest około trzy razy większa od ranibizumabu i może dłużej po...

Nowa era obrazowania medycznego

W swoim Raporcie dotyczącym polityki zdrowotnej (wydanie z 29 czerwca), Iglehart wydaje się sugerować, że pacjenci, płatnicy i lekarze byliby dobrze obsługiwani, gdyby wspólnota obrazująca podjęła wiele wysiłku, aby wspólnie pracować i zidentyfikować nowe miary jakości, które mogłyby zdefiniować odpowiednie obrazowanie. Właśnie to robią moi koledzy i ja w American College of Cardiology (ACC...

Dobry dentysta kluczem do sukcesu

Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem zwiększenia LVEF, objętości końcoworozkurczowej lub wielkości zawału. W przypadku jednojądrzastej grupy BMC nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy wzrostem LVEF a liczbą wstrzykniętych komórek jednojądrzastych (r = 0,03, P = 0,82), czasu od wstrzyknięcia PCI do BMC (r = -0,01, P = 0,97) lub wiek pacjenta (r = 0,02, p = 0,88). Jak...

Najnowsze zdjęcia w galerii aparatortodontyczny:

331#szpital siemiradzkiego , #wniosek o leczenie odwykowe , #olx szprotawa , #gripblocker , #pachymetria cena , #zatogrip , #kolejki oczekujących 2015 , #jelly belly bean boozled allegro , #przegladarka skierowań leczenie uzdrowiskowe , #tani ciuszek allegro ,