Textbook of Human Virology

Dziedzina wirusologii medycznej wciąż się rozwija. Zauważono nowych czynników i powiązane z nimi zespoły kliniczne, a nowe dziedziny specyficznej chemioterapii przeciwwirusowej i genetycznie modyfikowanych immunogenów gwałtownie się rozszerzają, odzwierciedlając wzrost wiedzy na temat wirusów na poziomie molekularnym. To drugie wydanie Podręcznika Human Virology przedstawia obszerne omówienie aktualnej wiedzy z naciskiem na rozwój wydarzeń w ciągu ostatnich sześciu lat. Osiągnięto cel edytora polegający na wypełnieniu luki między wirusologami i p...

Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii ad 8

Pozostała hemoliza niskiego poziomu u niektórych pacjentów pomimo blokady terminalnej dopełniacza może być spowodowana wrodzonym zmniejszeniem przeżycia erytrocytów III typu PNH19 lub może wynikać z faktu, że komórki te są opsonizowane C3b, który pośredniczy w klirensie pozanaczyniowym przez retikulum śródbłonka system. Przed leczeniem ekulizumabem poziom hemoglobiny utrzymywał się przez transfuzję. Dlatego stabilizacja poziomów hemoglobiny przy równoczesnym zaprzestaniu lub zmniejszeniu liczby transfuzji wskazuje na wzrost endogennej masy erytro...

Transplantacja przeszczepionych komórek progenitorowych po zawale mięśnia sercowego ad 7

Jednak w obecnym badaniu, w którym uczestniczyli pacjenci po zawale mięśnia sercowego co najmniej 3 miesiące przed terapią, podawanie CPC przez krążkoplazę było znacznie gorsze niż podawanie BMC w zmianie globalnej funkcji lewej komory. Badanie to nie wyjaśnia mechanizmów komórkowych związanych ze znacząco poprawioną funkcją lewej komory u pacjentów leczonych BMC, ani nie tłumaczy odpowiedzi na infuzję CPC, które miały tylko znaczenie graniczne. Jest prawdopodobne, że mniejsza liczba komórek progenitorowych pochodzących z 270 ml krwi żylnej, k...

CD4 + Niezmienny T-Komórkowy Receptor + Naturalne Zabójcze T Komórki w Astmie oskrzelowej ad 7

Komórki wlewano do naczynia dostarczającego najbardziej dyskinetyczną powierzchnię lewej komory za pomocą cewnika balonowego z techniką zatrzymania przepływu, jak opisano poprzednio 6. Ocena bezpieczeństwa i wykonalności
Dane kliniczne, laboratoryjne i dotyczące bezpieczeństwa zostały prospektywnie zebrane. Wizyty kontrolne po 3 miesiącach były wykonywane przez lekarzy. Powikłania proceduralne zdefiniowano jako dowolną arytmie komorowe, widoczne tworzenie się skrzepliny, dystalną embolizację lub uszkodzenie tętnicy wieńcowej związane z proc...

Najnowsze zdjęcia w galerii aparatortodontyczny:

331#zatogrip , #kolejki oczekujących 2015 , #jelly belly bean boozled allegro , #przegladarka skierowań leczenie uzdrowiskowe , #tani ciuszek allegro , #olej lniany wysokolinolenowy , #anty ccp cena badania , #poszerzenie aorty wstępującej , #gojnik nasiona , #wyszukiwarka skierowań do sanatorium z nfz ,