Transplantacja przeszczepionych komórek progenitorowych po zawale mięśnia sercowego

Badania pilotażowe sugerują, że wewnątrzwieńcowa transplantacja komórek progenitorowych pochodzących ze szpiku kostnego (BMC) lub krwi krążącej (CPC) może poprawić funkcję lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego. Wpływ przeszczepiania komórek u pacjentów z wyleczonym zawałem mięśnia sercowego jest nieznany. Metody
Po początkowym badaniu pilotażowym z udziałem 17 pacjentów losowo przydzielono, w kontrolowanym badaniu krzyżowym, 75 pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, którzy mieli zawał mięśnia sercowego co najmniej...

dao enzym ad 6

Biorąc pod uwagę stosunkowo małą próbkę i niską częstość występowania nefropatii związanej z kontrastem, różnice te nie były znaczące. Bardziej szczegółowa analiza pacjentów z nefropatią kontrastową po wlewie dożylnym z materiałem kontrastowym zostanie opublikowana oddzielnie.13 Pacjenci, którzy zostali wykluczeni z randomizowanego badania z przyczyn medycznych, mieli większą częstość występowania większości działań niepożądanych niż pacjenci losowo przydzieleni do otrzymywania niejonowego materiału kontrastowego; w 17 procentach w porów...

Leczenie osteoporozy po menopauzie kalcytriolem lub wapniem

POSTMENOPAUSAL osteoporoza jest częstym zaburzeniem, które powoduje znaczną zachorowalność i śmiertelność.1 Stosowano wiele leków, w tym estrogeny, bisfosfoniany, sterydy anaboliczne, wapń, kalcytoninę i fluorek sodu, z których najszerzej stosowane są estrogeny i wapń . Inny środek, kalcytriol (1,25-dihydroksywitamina D3), wzbudził duże zainteresowanie w ostatniej dekadzie ze względu na jego zdolność do zwiększania wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego, a także do stymulowania aktywności osteoblastów i osteoklastów w szkielecie.2 3 4 Spadek stęż...

Recesywna forma zespołu Ehlersa-Danlosa spowodowana niedoborem Tenascin-X ad 6

Aby położyć kres fałszywym obietnicom, prezydent Bush powinien promować odpowiednie wsparcie dla badań nad potencjałem klinicznym komórek szpiku kostnego i badań w celu ustalenia, czy pluripotencjalne komórki macierzyste z korzyścią terapeutyczną występują u dorosłych. 19 lipca Bush przegapił okazję, by pokazać poparcie dla badań nad komórkami, które mają potencjał różnicowania się na wiele różnych rodzajów tkanek. Jego weto przekreśliło nowe perspektywy rozwoju embrionalnych badań nad komórkami macierzystymi i spowoduje straszliwe marnotraws...

Najnowsze zdjęcia w galerii aparatortodontyczny:

331#szpital siemiradzkiego , #wniosek o leczenie odwykowe , #olx szprotawa , #gripblocker , #pachymetria cena , #zatogrip , #kolejki oczekujących 2015 , #jelly belly bean boozled allegro , #przegladarka skierowań leczenie uzdrowiskowe , #tani ciuszek allegro ,