Międzynarodowy Proces Protokołu Edmonton dotyczącego przeszczepiania wysp

Przeszczep wysepek daje możliwość poprawy kontroli glikemii w podgrupie pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy są upośledzeni przez oporną hipoglikemię. Przeprowadziliśmy międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie w celu zbadania wykonalności i powtarzalności przeszczepiania wysepek za pomocą jednego wspólnego protokołu (protokół Edmonton). Metody
Do badania zakwalifikowano 36 osobników z cukrzycą typ...

Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii ad 5

W każdym z 16 miejsc u jednego pacjenta przeprowadzono randomizację, w każdym z 6 miejsc u dwóch pacjentów przeprowadzono randomizację, a w każdym z 12 miejsc u 3 lub więcej pacjentów przeprowadzono randomizację. Nie było istotnych różnic w wyjściowej charakterystyce pacjentów w dwóch grupach (Tabela 1). Spośród 87 pacjentów poddanych randomizacji 85 ukończyło badanie (patrz Dodatek dodatkowy, dostępn...

Inhibitor dopełniacza Ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii ad 7

I słupki wskazują błąd standardowy. Oceny jakości życia przeprowadzono za pomocą dwóch instrumentów: FACIT-Fatigue i EORTC QLQ-C30. Pacjenci z grupy leczonej ekulizumabem mieli średni wzrost (poprawa) wyników w badaniu FACIT-Fatigue o wartości 6,4 . 1,2 punktu od wartości wyjściowej do 26 tygodnia, podczas gdy w grupie placebo średni wynik zmniejszył się o 4,0 . 1,7 punktu w tym okresie, dla całkowita ró...

Uniesienie jezyka i przycisniecie go do podniebienia powoduje przesuniecie kesa pokarmu

Trzecia infuzja w wysepce była dostępna, jeśli wykrywano krążący peptyd C i niezależność od insuliny nie została osiągnięta po dwóch wlewach. Przezskórne, transhepatyczne podejście do dostępu żyły wrotnej stosowano we wszystkich przypadkach, z zastosowaniem ultrasonografii dopplerowskiej wykonanej w 1. i 7. dniu po transplantacji. Analiza statystyczna
Na podstawie rejestracji 36 osób ustalamy prze...

Najnowsze zdjęcia w galerii aparatortodontyczny:

331#jelly belly bean boozled allegro , #przegladarka skierowań leczenie uzdrowiskowe , #tani ciuszek allegro , #olej lniany wysokolinolenowy , #anty ccp cena badania , #poszerzenie aorty wstępującej , #gojnik nasiona , #wyszukiwarka skierowań do sanatorium z nfz , #stomatolog warszawa żoliborz , #apteki całodobowe kraków ,