Międzynarodowy Proces Protokołu Edmonton dotyczącego przeszczepiania wysp ad 6

Panel D pokazuje poziomy peptydu C. P = 0,17 dla porównania między grupami niezależności od insuliny i grupami częściowymi oraz P <0,001 dla porównania pomiędzy linią podstawową i każdym kolejnym okresem obserwacji w obu grupach. Panel E pokazuje średnią amplitudę skoków glikemii (MAGE). P = 0,01 dla porównania pomiędzy grupami niezależności od insuliny i grupami częściowymi w miesiącach od 4 do 7 (P> 0,05 dla kolejnych miesięcy) i P <0,001 dla porównania pomiędzy linią podstawową i każdym kolejnym okresem obserwacji w obu grupach. Dla wszystkich tych miar P <0,001 dla porównania pomiędzy pacjentami z całkowitą utratą przeszczepu a tymi z niezależnością insuliny lub częściową funkcją przeszczepu. Panel F pokazuje kategoryczne wartości kapilarnego stężenia glukozy (w miligramach na decylitr) w punkcie wyjściowym i rok po transplantacji. Aby przeliczyć wartości dla glukozy na milimole na litr, pomnóż przez 0,05551. Wszystkie wartości P opierają się na uogólnionych równaniach szacunkowych z korektą dla powtarzanych pomiarów. Rycina 3. Rycina 3. Rozkład wyjściowego punktu końcowego i funkcji przeszczepu na rok (panel A) i wcześniejsze doświadczenia z przeszczepianiem wysepek i zastosowanie Sirolimus (panel B) na dziewięciu miejscach badań. W panelu A wyniki z każdego z dziewięciu miejsc po roku od ostatniej transplantacji są reprezentowane przez dwa słupki. Lewostronne słupki pokazują odsetek osobników, którzy osiągnęli pierwotny punkt końcowy (niebieski), mieli częściową funkcję przeszczepu (żółtą), mieli podstawowy brak aktywności przeszczepu (czerwony), mieli wczesną utratę przeszczepu (brązową) lub wycofali się z badania i miał następnie pełną utratę przeszczepu (złoto). Paski po prawej stronie pokazują odsetek osobników, którzy uzyskali niezależność od insuliny w dowolnym momencie podczas pierwszego roku po przeszczepie (szary). W panelu B, dwa słupki dla każdego miejsca pokazują liczbę wykonanych przeszczepień wysepek (żółty) i liczbę przypadków, które były zarządzane przy użyciu syrolimusa (niebieskiego) w ciągu 2 lat poprzedzających rozpoczęcie badania.
Badanych oceniano pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania na insulinę, poziomów glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej, podstawowego wydzielania peptydu C i średniej amplitudy skoków glikemii w czasie; pacjenci z niezależnością insuliny lub częściową czynnością przeszczepu wykazywali znaczną korzyść we wszystkich pomiarach podczas 2 lat obserwacji, w porównaniu z osobnikami z całkowitą utratą przeszczepu (Figura 2A do 2E). Pacjenci, którzy osiągnęli pierwotny punkt końcowy mieli pełną ochronę przed ciężką hipoglikemią lub hiperglikemią, a ci z częściową funkcją mieli znaczącą korzyść w kontrolowaniu glikemii, w przeciwieństwie do stanu wyjściowego (Figura 2F). Figura 3A pokazuje heterogeniczność pomiędzy miejscami w stosunku do osobników, którzy osiągnęli pierwotny punkt końcowy (zakres, 0 do 100%, P = 0,05 według dokładnego testu Fishera). Doświadczenie z transplantacją wysepek w różnych miejscach i zastosowanie syrolimusa w ciągu 2 lat poprzedzających rozpoczęcie badania przedstawiono na rycinie 3B. Zaobserwowano pozytywną zależność pomiędzy wcześniejszym doświadczeniem z przeszczepem wysepek w miejscu a osiągnięciem pierwotnego punktu końcowego. Pierwotny punkt końcowy został osiągnięty przez 12 z 18 osób (67%) w miejscach, w których wykonano cztery lub więcej przeszczepów w ciągu poprzednich 2 lat, w porównaniu z tylko 4 z 18 osób (22%) w miejscach, gdzie mniej niż cztery transplantacje zostało wykonane (P = 0,007 w teście chi-kwadrat).
Zdarzenia niepożądane
Nie było doniesień o śmierci, po przeszczepie choroby limfoproliferacyjnej, raku lub oportunistycznych infekcjach wśród badanych
[podobne: nfz zielona góra praca, wniosek o leczenie odwykowe, zespoły genetyczne wykaz ]
[przypisy: twitter migalski, padaczka rolandyczna, wyrwigrosz żory ]

0 myśli nt. „Międzynarodowy Proces Protokołu Edmonton dotyczącego przeszczepiania wysp ad 6

  1. Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.