Obniżanie poziomu homocysteiny i wydajność poznawcza

McMahon i in. (Wydanie z 29 czerwca) informują, że obniżenie stężenia homocysteiny w osoczu za pomocą leczenia witaminami z grupy B nie poprawiło zdolności poznawczych zdrowych starszych ochotników z podwyższonymi stężeniami homocysteiny. Jednak w badanej populacji nie było potrzeby zmniejszania stężeń homocysteiny, upośledzenia funkcji poznawczych w celu poprawy oraz braku związku między podwyższonymi stężeniami homocysteiny a upośledzeniem funkcji poznawczych w celu rozpuszczenia. Co to znaczy poprawić już całkiem normalną wydajność poznawczą i średnią punktację na Mini-Mental State Examination 29,2, biorąc pod uwagę możliwy wynik 30. Jak zdefiniować klinicznie istotną różnicę między dwiema grupami zdrowych starszych ochotników. Podczas gdy zwykła definicja górnej granicy normalnego zakresu wynosi 15 .mol na litr, 2-4 McMahon et al. zdefiniowane jako podwyższone stężenie homocysteiny tak niskie, jak 13 .mol na litr. Zatem, dobre 62% ich zdrowych ochotników miało podwyższone stężenia homocysteiny, w porównaniu z raportowaną częstością występowania hiperhomocysteinemii wynoszącą 18% wśród starszych nowozelandzkich kobiet.5 Tak mała już próbka została w ten sposób rozcieńczona przez dużą obecność osób starszych, które były fałszywie klasyfikowane jako mające hiperhomocysteinemię. Konsekwentnie, na początku średnie stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 były już dość wysokie. Ponadto, po linii odniesienia, średnie stężenie homocysteiny w grupie placebo było niższe lub zbliżone do górnej granicy prawidłowego zakresu podczas całego badania.
Ugo Lucca, mgr inż.
Mauro Tettamanti, Ph.D.
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 20157 Mediolan, Włochy
[email protected] to
Pierluigi Quadri, MD
Ospedali Regionali z Mendrisio i Lugano, 6850 Mendrisio, Szwajcaria
5 Referencje1. McMahon JA, Green TJ, Skeaff CM, Knight RG, Mann JI, Williams SM. Kontrolowana próba obniżenia homocysteiny i wydajności poznawczej. N Engl J Med 2006; 354: 2764-2772
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Welch GN, Loscalzo J. Homocysteina i atherothombosis. N Engl J Med 1998; 338: 1042-1050
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Refsum H, Ueland PM, Nygard O, Vollset SE. Homocysteina i choroby sercowo-naczyniowe. Annu Rev Med 1998; 49: 31-62
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Hankey GJ, Eikelboom JW. Homocysteina i choroba naczyniowa. Lancet 1999; 354: 407-413
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. de Jong N, Green TJ, Skeaff CM, i in. Witamina B12 i status folianów starszych nowozelandzkich kobiet. Asia Pac J Clin Nutr 2003; 12: 85-91
Web of Science MedlineGoogle Scholar
McMahon i jego koledzy badają, czy istniała kognitywna korzyść polegająca na obniżeniu stężenia homocysteiny w surowicy u zdrowych osób starszych przy użyciu kwasu foliowego i witamin B6 i B12. Hipoteza, że obniżenie stężeń homocysteiny poprawiłoby wydajność poznawczą, może nie być poparta ich wynikami, jednak należy zapytać, czy autorzy ocenili ten punkt końcowy w odpowiedniej populacji.
Testowanie hipotezy a priori dotyczącej związku między zaburzeniami poznawczymi a wyższymi stężeniami homocysteiny wydaje się dość trudne w wybranej populacji badania Po przyjęciu uczestnicy nie mieli żadnych zaburzeń poznawczych i mieli normalne stężenie kwasu foliowego i witaminy B w połączeniu z nieznacznie zwiększonymi stężeniami homocysteiny. Można więc przypuszczać, że efekt sufitu w tej próbce osób starszych nie pozwolił na wykrycie efektów klinicznych obniżenia stężeń homocysteiny.
Podobnie jak w innych badaniach homocysteinowych skoncentrowanych na innych chorobach, które miały co najmniej deflacyjne wyniki, w tym badaniu, mechanizmy redukcji homocysteiny zadziałały, ale to, czy przyniosły rzeczywiste korzyści kliniczne, wydaje się dyskusyjne.
Michael Dettling, MD
Carolin Opgen-Rhein, MD
Ion-George Anghelescu, MD
Charité-University Medicine Berlin, 14050 Berlin, Niemcy
michael. [email protected] de
Odniesienie1. Loscalzo J. Próby homocysteiny – jasne wyniki ze złożonych przyczyn. N Engl J Med 2006; 354: 1629-1632
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
W ich randomizowanym, kontrolowanym badaniu, McMahon i współpracownicy nie wykazali związku pomiędzy obniżeniem homocysteiny a osiągnięciami kognitywnymi. Istnieją jednak pewne metodologiczne ograniczenia badania, które mogły zapobiec identyfikacji istotnej różnicy między grupą witaminową a grupą placebo. Po pierwsze, czas trwania badania wynosił zaledwie 2 lata, co potencjalnie uniemożliwiało autorom zauważenie znaczącej różnicy w spadku zdolności poznawczych między obiema grupami. Możliwość tę potwierdza ustalenie, że nie wykryto istotnego obniżenia funkcji poznawczych w żadnej z grup. Jedno z badań cytowanych przez autorów dotyczyło zwiększonej częstości występowania choroby Alzheimera w okresie 8 lat wśród pacjentów z podwyższonym poziomem homocysteiny1. Być może gdyby McMahon i in. kontynuowali badania przez dłuższy czas, można było stwierdzić znaczącą różnicę. Badanie wskazuje jedynie, że nie ma krótkoterminowych korzyści z obniżania poziomu homocysteiny w odniesieniu do spadku zdolności poznawczych. W związku z tym, badanie należy traktować ostrożnie, dopóki dalsze badania z dłuższym okresem obserwacji nie dostarczą danych, które mogłyby w bardziej zasadniczy sposób ustalić związek między poziomami homocysteiny a funkcją poznawczą.
Rajeev L. Narayan, MD
Columbia University College of Physicians and Surgeons, Nowy Jork, NY 10032
[email protected] edu
Odniesienie1. Seshadri S, Beiser A, Selhub J, i in. Homocysteina osocza jako czynnik ryzyka otępienia i choroby Alzheimera. N Engl J Med 2002; 346: 476-483
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Przejście od stanu poznania nienaruszonego do stanu demencji wynika z kontinuum upadających zdolności poznawczych, zwykle związanych z wiekiem. Tak więc, jeśli obniżenie stężenia homocysteiny zmniejsza ryzyko otępienia u osób starszych, uzasadnione jest oczekiwanie lepszej funkcji poznawczej u osób z obniżonymi stężeniami homocysteiny, szczególnie przed pojawieniem się otępienia, gdy funkcja poznawcza może zmniejszać się, ale nadal znajduje się w normalnym zakresie. Nasze badanie przetestowało hipotezę, że obniżenie stężenia homocysteiny w osoczu poprawia funkcje poznawcze u zdrowych osób starszych, a lepsze wyniki poznawcze w grupie otrzymującej witaminy miałyby znaczenie kliniczne w tym kontekście Badanie nie miało na celu oceny otępienia jako punktu końcowego.
Użyliśmy różnych testów do oceny różnych aspektów poznania. Wyniki na poziomie wyjściowym, z wyjątkiem wyników badania stanu mini-mentalnego, zostały podzielone na przedział wykluczający możliwo
[przypisy: pachymetria cena, mocznik cena badania, stomatolog warszawa żoliborz ]
[hasła pokrewne: iladian direct plus w ciąży, peamco świecie, izabela małota ]

0 myśli nt. „Obniżanie poziomu homocysteiny i wydajność poznawcza

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapia kielce[…]